Schule ] Klassen ] Aktivitäten ] Archiv ] Links ] LASEP ]

          [ Programm ] Umeldeschäin ] Fotoen ] Bieleser Sportsveräiner ] News-Ticker ]

LASEP GEMENG SUESSEM

WOU ?

WÉINI ?

WAT ?

KLASS ?

DIRIGEANT

 

Sportshal

Méindes

Spiller/Liichtathletik

Spillsch. - 1

REISER D.

Scheierhaff

16.00-17.00

 

 

Dënschdes

Liichtathletik

1 - 3

 TIRONI O.

14.00-15.00

Dënschdes

Spiller

1 - 2

THOSS T.

14.00-15.00

Dënschdes

Pingpong

2 - 4

GIERENZ S.

15.30-16.30

RICKAL M.

Dënschdes

Pingpong

5 - 6

GIERENZ S.

16.30-17.30

RICKAL M.

Mëttwochs

Schwammschoul

1 - 2

ASSELBOURG F.

16.00-17.00

THILL J.

Mëttwochs

Badminton/Volleyb.

3 - 6 TIRONI O.

16.00-17.00

Donneschdes

Schwammen

3 - 6

GINDORFF N.

 

16.45-17.45

 

 

 

 

Freides

Fussball

4 - 6

MARSON M.

 

16.00-17.00

 

 

 

 

Freides

Liichtathletik

4 - 6

THILL J.

 

16.00-17.00

 

 

Tennishal

Freides

Fussball

1 - 3 BRAGANCA G.

 3. Terrain

16.00-17.00

 

 

 

Gaalgebierg Bieles

Donneschdes 15.00-17.00

Mountainbike *

4 - 6

RINGS R. 

TESSARO N. 

MALANE B.

 

 

 

 

 

Bieles-Post

Méindes

Modernen Danz

4 - 6

TESSARO N.

 

16.00 - 17.00

 

TIRONI O.

 

 

Mëttwochs

Modernen Danz

1 - 3

TESSARO N.

 

16.00 - 17.00

 

GIACOMINI C.

Freides

Spill an Danz

Spillsch. -1 GALEAZZI M.
16.00 - 17.00

 

 

*D’Kanner mussen e Velo an en Helm hun ! Méi wéi 15 Kanner kënne mär net unhuelen !

 

contact    bielespost.belvaux@ecole.lu